MySkills

Brukervilkår

 1. MySkills er en tjeneste på internett hvor brukeren kan legge ut sin ferdighet, og utføre arbeid eller tjenester for andre. Avtaler gjøres direkte mellom partene, MySkills er utelukkende en formidlingstjeneste. MySkills.no har ikke ansvar for eventuelle forhold som oppstår mellom partene.
 2. Ved å registrere dine ferdigheter på MySkills.no godkjenner du de til enhver tid gjeldene brukervilkår. Ved betydelige endringer vil brukeren få varsel på sin registrerte e-post adresse senest 30 dager før endringer trer i kraft.
 3. Brukeren er selv ansvarlig for at opplysningene som oppgis i brukerprofilen til enhver tid er korrekte. Videre er brukeren ansvarlig for at tjenestene som tilbys utføres i henhold til lovverk. Brukeren er selv ansvarlig for at inntekt oppgis skatteetaten, samt at skatt og moms innbetales etter gjeldene lover og regler.
 4. Brukeren er selv ansvarlig for at tjenester som publiseres er i henhold til Norsk lov samt ikke er urimelig eller støtende. Brukeren skal holde MySkills.no skadeløsfor ethvert ansvar som måtte følge av slike forhold.
 5. Dersom tjenesteutlysningen anses for å være i strid med brukervilkårene har MySkills.no rett til å fjerne innholdet uten varsel. Myskills.no har dessuten rett til å endre innhold, utseende og inndeling uten varsel. Det er ikke lov å publisere innhold som virker støtende eller er lovstridig. Eksempler på innhold som ikke godtas:
  • Diskriminerende, rasistisk, pornografisk, blasfemisk, ærekrendende eller truende. Mobbing og andre støtende utsagn er også forbudt.
  • Strider mot markedsførings eller alkohol og tobakkloven.
  • Krenker en tredjeparts rettigheter. Dette gjelder særlig opphavsrett til film, bilder, video, musikk og dataprogrammer. Ved bruk av rettighetsbeskyttet materiale er det påkrevd at rettighetshaver har godkjent bruk av materialet.
  • Annet innhold som er i strid med Norsk lov eller som er designet for å støte andre.
 6. MySkills.no har ikke ansvar for tekniske feil eller andre forhold som gjør at tjenesten forringes eller svekkes. For eksempel tekniske feil, nedetid på servere eller lignende.
 7. Når brukeren registreres seg på MySkills.no vil det ta noe tid før profilen legges ut eller oppdateres. Dette for å sikre at innholdet er i tråd med gjeldene vilkår samt at profil eller tjeneste oppfyller krav til valgt kategori.
 8. MySkills.no har nulltoleranse for svart arbeid. Alle tilfeller av svart arbeid vil bli rapportert til skattemyndighetene og fører til utestengning fra MySkills.no.